Downův syndrom

Downův syndrom

Downův syndrom je geneticky podmíněné onemocnění způsobené mutací 21. chromozomu. Chcete vědět více o této nikoli ojedinělé chorobě?

Downův syndrom je genetická anomálie, která se projevuje typickými vnějšími znaky - šikmo posazené oči, menší postava, krátký krk - a mentální retardací různého stupně.

Zdravý člověk má buňky tvořené 46 chromozomy, které se dělí na 23 párů. Jedinci postiženému Downovým syndromem jeden chromozom většinou přebývá. Méně časté jsou případy, kdy naopak jeden chybí. Riziko Downova syndromu je vyšší u žen starších 35 let. Proto se u nich provádí testy z odebrané plodové vody - amniocentéza, které dokážou toto postižení celkem spolehlivě odhalit.

Toto onemocnění je také dědičné. V případě, že člověk s Downovým syndromem počne dítě, je 50% pravděpodobnost, že svou nemoc předá.

Downův syndrom - příznaky

svalová hypotonie novorozence, podprůměrný vzrůst, menší lebka, zploštělý obličej, mohutný krk, malé uši, šikmé očiČlánky na téma Downův syndrom

 • Downův syndrom

  Downův syndrom

  Přestože se dnes tento druh mentálního postižení dá brzy odhalit odborným vyšetřením a moderními vymoženostmi prenatální diagnostiky, je častým důvodem k obavám a nejistotě těhotných žen. Celý článek

  Downův syndrom, Těhotenství, Ultrazvuk

 • Oligofrenie

  Oligofrenie

  Oligofrenie je z řečtiny převzatý výraz pro slabomyslnost, oligofrenik je člověk nedostatečně vyvinutý v oblasti rozumového vnímání a chápání a důsledkem toho nesamostatný. Celý článek

  Handicapovaní, Downův syndrom


Downův syndrom patří do témat

Adresář

Downův syndrom ptejte se v poradně

Diskutujte na téma Downův syndrom

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku